header


בשפה העברית קיימות מילים רבות בעלות יותר ממשמעות אחת. ברוב המקרים משמעותן של המילים נגזרת מהמשפט בו הן מופיעות ומההקשר שלהן בתוך אותו משפט.

דוגמה למילה כזאת היא המילה מוביל. למילה מוביל שימושים לא מעטים בשפה העברית וגם משמעויות שונות ומשתנות. במילה מוביל נהוג להשתמש הרבה בספורט. למשל משפט טיפוסי של שדר ספורט יהיה: "דודי סלע מוביל במערכה הראשונה על רוג'ר פדרר". באותו הקשר ניתן למצוא את המילה גם בתחום הפוליטי בעיקר בתקופות מערכות בחירות. לדוגמה: "ביבי נתניהו מוביל בסקרים בפער עצום על יריבו אהוד ברק".

משמעות מעט שונה מקבלת המילה מוביל כאשר משתמשים בה לתיאור ביצוע פעולה כלשהי. דוגמה נפוצה לכך היא "ראש הממשלה מוביל שינוי בתקציב המדינה". גם במוזיקה קיים צירוף שמכיל את המילה מוביל. טון מוביל הוא הצליל השביעי בסולם, הוא נקרא טון מוביל משום שהוא יוצר מתח ומוביל לצליל השמיני שנקרא טוניקה. ביטוי נוסף שקיים בשפה העברית הוא המוביל הארצי שהוא בעצם צינור המים הראשי של מדינת ישראל.

מוביל זה גם מקצוע. מוביל זה האדם אשר עוזר לנו בעת מעבר דירה ודואג להעביר את כל חפצינו מדירתנו הישנה לזו החדשה. בבואנו לבחור מוביל חשוב שנקפיד על מספר כללים בסיסיים. רצוי שנבחר מוביל מקצועי ובעל ניסיון, מוביל שמעבר לביצוע ההובלה ידאג גם לתת לנו שירות אדיב ונימוסי. בשורה התחתונה כדאי שהמוביל שיעביר לנו את הדירה, יגרום לנו להיות מרוצים וישאיר אותנו עם חיוך.