header
כח אדם בתל אביב
 
 

תל אביב נחשבת לעיר מודרנית ומתקדמת, מהרבה מאוד היבטים.
אחד מהאספקטים בהם מהווה העיר מרכז ודוגמא לערים אחרות הוא התעסוקה בעיר; רבים מתושבי גוש דן עובדים בתל אביב וישנם אף לא מעט תושבים מהפריפריה הבאים כל בוקר לתל אביב לצורכי עבודתם; יעידו על כך פקקי התנועה הרבים בנתיבי איילון ביציאות מאיזור תל אביב מדי ערב.
 
תל אביב מיושבת בצפיפות רבה יותר בהשוואה לערים אחרות. מצוקת הדיור בעיר מורגשת הרבה יותר מאשר מבערים אחרות. לא נכנס לחסרונות וההשלכות השליליות שיש לדבר זה על העיר, אך נדמה שלמרות מצוקת הדיור ישנם לא מעט צעירים הנוהרים להתגורר בעיר, למרות היצע הדירות העלוב והניצול מצידם של בעלי הדירות. ה"הגירה" של צעירי הפריפריה למרכז הינו דבר המקל על חברות ההשמה המקומיות לאתר שפע כח אדם בתל אביב.
 
בנוסף לכמות המישרות המוצעות בתל אביב, ישנו הבדל גם באיכות המישרות לעומת יישובים בדרום או בצפון הארץ. בין אם מדובר במישרה משרדית ובין אם מדובר במישרות היי טק או השמת בכירים, לכל מישרה יש את המועמד שיראה בה עבודה המתאימה לצרכיו, בהתאם לשיקוליו הוא.
 
בתל אביב ישנם מוקדי מסחר ועסקים רבים, מהם כמה מרכזיים:
-          מגדלי עזריאלי: בנוסף לשלושת הקומות של קניון עזריאלי הידוע, בסמוך אליו ישנם עוד שני בניינים נוספים המשמשים לעסקים. במגדל העגול ישנם לא מעט עסקים, קטנים וגדולים; ממשרדי עורכי דין ועד למשרדי חברת בזק.
-          איזור יגאל אלון: איזור שהיה מתחם מוסכים עד לפני כעשור, אך שינה את פניו וכיום מאכלס עסקים ומשרדים רבים: ממגדל טויוטה בתחילתו ועד לחברת ההיי טק  צ'ק פוינט, בצידו השני של הכביש. המתחם הינו דוגמה נוספת להיצע גדול של כח אדם בתל אביב.
-          מתחם בית המשפט: קומפלקס נרחב של מגדלים חדשים וישנים יחסית המכילים, בדומה למגדלי עזריאלי, עסקים גדולים כקטנים כגון: חברת דן, משרדי רואי חשבון וכן משרדי עורכי דין שותפים. מגדלים כגון בית אירופה או בית אסיה מהווים מקום עבודה לרבים.

עורקים מרכזיים אלה מספקים, אם כן, לא מעט עבודה לכח אדם בתל אביב המורכב כאמור הן מתושבי המקום והן מתושבים המתגוררים מחוצה לה.