header
כח אדם והשמה
 
 
ישנה אימרה שחוקה האומרת כי אנחנו מבלים חצי מחיינו בעבודה; לא נתווכח על מספר הפעמים בו השתמשו באימרה זו, אך קרוב לוודאי שהיא נכונה בבסיסה. רובנו עובדים למחייתנו, בדרך זו או אחרת. בעולם של טכנולוגיה מתקדמת ואינטרנט המאפשר לנו לעבוד גם מהבית, הביטוי "ללכת לעבודה" קצת איבד מערכו – ובכל זאת, רובנו אנשים עובדים, רוב ימי חיינו, אם מהבית ואם מחוצה לו.
 
אפרופו אינטרנט, גם חברות כח אדם וגם חברות השמה מנצלות את המדיה האינטרנטית באופן אגרסיבי לקמפיינים ומקדמות את אתריהן ברשת באמצעות חברות לקידום אתרים, כך שיעלו לתוצאות הראשונות במנועי החיפוש למחפשי העבודה. הדבר רק מקל על מחפשי העבודה למצוא עבודה במהירות ובנוחות; במקום לכתת את רגלינו מחברה לחברה ולחלק עותקים זהים של קורות החיים שלנו, נוכל לשבת בבית מול האינטרנט בכל לבוש שנחפוץ ואף להתאים את נוסח קובץ קורות החיים למישרה המדוברת.
 
בהיותנו מחוסרי עבודה, נפנה למספר מקורות אשר יוכלו לסייע לנו במציאת עבודה, הן במעגל הקרוב אלינו, כגון בני משפחה וחברים – והן לגופים מקצועיים העוסקים בתחום כח אדם והשמה כגון חברות כח אדם וחברות השמה, אשר יכולות לתת מגוון רחב יותר של פתרונות לצרכינו.
את ההבדל בין שני הסוגים של החברות רובנו כבר יודעים: חברת כח אדם הינה חברה אשר מבצעת תהליך של איתור ומיון מועמדים והעסקתם בחברות שונות הזקוקות לעובדים, אך העובד מקבל תנאים (אם בכלל) ומשכורת מחברת כח האדם; חברת השמה היא חברה המבצעת את אותו תהליך, אך העובד נחשב כעובד אצל הלקוח של חברת ההשמה כבר מיום העבודה הראשון.
 
בתחום כח אדם והשמה, ישנם מחפשי עבודה רבים המעדיפים לעבוד עם חברות השמה, עקב הביטחון התעסוקתי שהן מספקות, יחסית לפנייה לחברת כח אדם.

בשנים האחרונות ישנה מגמה של התפשרות מצד חברות כח אדם מסויימות, לפיה העובד חותם על התחייבות לעבודה של ארבעה חודשים בחברה ולאחר תקופת זמן זו נבחנת קליטתו כעובד מן המניין  ישירות אצל הלקוח של חברת כח האדם. רבים אינם מסכימים לחתום על הסכם זה ומעדיפים לפנות לחברת השמה, המשדרת יותר אמינות.