header
חברות השמת בכירים
 


בתחום ההשמה בישראל ניטשת תחרות של ממש בין חברות ההשמה השונות. תחרות משמעותית ישנה בתחום השמת הבכירים. ההיצע של חברות השמת בכירים בארץ ובחו"ל מזמן אפשרויות שונות למועמדים לעבודה העוסקים בתחום הניהול, אשר מעוניינים להיקלט כבכירים.
 
ישנן לא מעט חברות השמה אשר הקימו חברות בת העוסקות במיוחד בהשמת בכירים בארץ ובחו"ל. אחרות הקימו מותג חדש לחברה המורכב ממינוח המראה על מקצועיות או על תפקידים רמי דרג, זאת על מנת לתת למועמד יחס אחר ותחושה שמטפלים בו במקצועיות יתר. חברות השמת בכירים אלה עושות את המירב מבחינתן על מנת להקנות למעמד ההשמה אווירה יוקרתית, הן עבור המועמד למישרה הבכירה והן עבור המעסיק הפוטנציאלי – הלא הוא הלקוח של חברת ההשמה.
 
אחת הסיבות להשקעה סביב הלקוח והמועמדים כאחד היא העובדה שמטבע הדברים, חברות השמת בכירים מקבלות עמלה גבוהה יותר על השמת עובד בכיר מאשר על השמת עובד מן השורה. לכן מושקעים משאבים רבים בתחום, פרסומיים ותדמיתיים, על מנת להביא כמה שיותר לקוחות אל משרדי חברות ההשמה ובכך להגדיל את מחזור המכירות.
 
ואכן, חברות השמת בכירים מספקות מענה יעיל ופונקציונאלי לדרישות הפונים אליהן – בין אם מדובר במועמד ובין אם מדובר בחברה המחפשת עובד בכיר לשורותיה. חברות השמה אלה משתמשות בניסיון ובקשרים עסקיים ענפים על מנת לבצע התאמה הקולעת ככל שניתן לצרכיו של הלקוח. אחרי הכל, מדובר בהשמה לתפקיד בכיר הדורש הרבה מאוד אחריות, מכיוון שעובד בכיר כגון מנכ"ל או סמנכ"ל הם בעצם מובילי הדרך העסקית של החברה ובעצם קובעים את האסטרטגיה בצמתים עסקיים לא מעטים, חלקם אף גורליים לקיום הסדיר של העסק; הדבר שם את יוקרת חברת ההשמה על כף המאזניים ובעצם מעמיד אותה במבחן שתוצאותיו תקבענה האם הלקוח יקיים יחסים עסקיים בעתיד עם אותה חברת השמה, לכשיזדקק לשירותיהן של חברות השמת בכירים.
 
באשר להשמת עובדים בכירים בחו"ל – חברות השמת בכירים מקיימות אינטראקציה על בסיס יום יומי עם חברות השמה בחו"ל; לחלקן יש אף שלוחות משלהן בחו"ל, דבר המקל על התנהלות העניינים ומזרז את תהליך ההשמה.