header

כפר נוער - פנימייה 

פנימייהבמערכת החינוך בישראל קיימות גרסאות שונות למושג "מוסד לימודי", אם בגלל ריבוי התרבויות ו"כור ההיתוך" הידוע במדינת ישראל ואם עקב נטייה אמביוולנטית המאפיינת את המציאות הישראלית לשמור על הישן והציוני ובה בעת להתחדש תמיד בכל תחום שהוא. מסיבות אלה ניתן לראות עדיין תוכניות למוסדות לימוד מתקדמים ובה בעת לחזות בכפרי הנוער משגשגים, זאת לאחר שלפני עשרות שנים, כפרי הנוער חיו תחת מגבלה תקציבית קיומית קשה ביותר.
כיום ישנם כפרי נוער בעלי היסטוריה מפוארת אשר עדיין קולטים תלמידים ומעמידים בוגרים בגאווה, איש איש בתחומו.
בעבר היה מנוהל כל כפר נוער תחת גוף ציוני התיישבותי אחר, כגון: הסוכנות היהודית, ויצ"ו או נעמת.
כיום כל כפרי הנוער בישראל כפופים למדינה ובאחריות משרד החינוך, כאשר רוב כפרי הנוער מחנכים לערכים שעליהם נוסדו: ציונות, חקלאות והתיישבות עובדת. כפרי הנוער בארץ מנוהלים בצורת פנימייה, כאשר המטרה היא לספק לחניך צרכים בסיסיים לצד חיי קהילה מלאים תוך כדי רכישת הידע שאיתו יתקדם בדרך לסיום הלימודים

 
כפר הנוער עיינות מהווה מודל לחיקוי בהיותו מחנך להשגיות והצלחה ובה בעת מאפשר לתלמידים גמישות ברכישת הידע במגמות השונות במסגרת חברתית תומכת. בין המגמות : רפואה , טבע ועוד.

בין הפנימיות הצבאיות ניתן למנות את:
אור עציון: ישיבת הסדר דתית מיסודה של תנועת "בני עקיבא", הכוללת גם ישיבה תיכונית ופנימייה קדם צבאית דתית. הפנימייה ממוקמת קרוב לאשקלון ומהווה הכנה לשירות צבאי.
המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר: ממוקמת בחיפה ומהווה פנימייה המכינה את התלמידים לשירות טכני בחיל האוויר. מדובר בלימודים תיכוניים עם אורח חיים צבאי ובסיומם המוצלח מקבל החניך תעודת בגרות ומקצוע טכני בתחום.
 
לסיכום, לכפרי הנוער בישראל יש מסורת ארוכה של חינוך לערכים, למצוינות ויצאו מהן אנשים בעלי שיעור קומה. אך לפני כן בידקו מהו המסלול הרצוי לכם והמסגרת המתאימה.
 
 
ב ה צ ל ח ה 

דף זה משתף פעולה עם:
פסיכומטרי