header

הדפסה על כוסות
 

 


באופן מסורתי הדפסה על כוסות נעשתה באמצעות שיטת מסך ההדפסה. היום בעידן התחרותי הייצור צריך להיעשות בצורה מהירה על מנת להישאר תחרותיים. היום מרבית היצרניים עוברים להדפסה דיגיטאלית. הדפסה על כוסות אפשרית, בניגוד לשיטות הישנות לכלול מס' סידורי, טקסט אישי, תאריכים וכל מידע אחר שיכול להשתנות בין העתקים ועבודות.

ההדפסה הדיגיטלית חוסכת עלויות של הדפסת המשך ומבטלת את הצורך במקום לאחסון של מסכי ההדפסה. כמו כן הדפסה זו מורידה את זמן העבודה מכיוון שהיא מעלימה את הצורך של הכנת המסכים וקנייה של ציוד יקר. כאמור, זו דרך הייצור הקצרה ביותר לכמויות קטנות עד בינוניות. יתרון בולט של הדפסה דיגיטאלית הוא האפשרות להדפיס על הכוס בכמה צבעים במכה אחת וזאת בניגוד לשיטת המסך בה היו צריכים מסך לכל צבע.