header
חברות השמה
 
 

בישראל עובדים מס' גופים וחברות העוסקים ביצירת מקומות עבודה ואשר מספקות שירותי תיווך בין עסק המחפש עובדים לבין ציבור מחפשי העבודה.
ישנם שני סוגים עיקריים של חברות כאלה: חברות כח אדם וחברות השמה.

- חברת כח אדם היא בדרך כלל חברה המפרסמת מודעות דרושים בהתאם לדרישות בעל העסק הפונה אליה ו"משדכת" בין העובד הפוטנציאלי לבין החברה שבה יעבוד מחפש העבודה. במקרה זה העובד הינו עובד חברת כח אדם למרות שמיקום עבודתו ומכלול עיסוקיו היומיומיים מבחינת תפקידו מתבצעים בחברה בה נבחן לתפקיד.
- בכל הנוגע לחברות השמה, התהליך הינו זהה, אך בסיומו נקלט העובד בעסק שבו התראיין, הן מבחינה מינהלית והן מבחינת עיסוקיו היומיומיים בחברה.
מבחינת תפקידן של חברות ההשמה – הן משחקות תפקיד של תיווך ויוצאות מהתמונה למן הרגע שבו נקלט העובד – בדרך כלל לאחר שנמסר לו שהתקבל לעבודה.
 
הרבה מחפשי עבודה פונים לחפש עבודה באמצעות חברות ההשמה, שכן המגמה הרווחת בציבור מחפשי העבודה היא לחשוב שחברות כח אדם עושות ממון רב על גב עובדיהן, כשלמעשה העובד יוכל להרוויח יותר אם ייחשב כעובד חברה. הדבר מתקבל על הדעת ויש בכך לא מעט מן האמת, מה שמעלה את קרנן של חברות ההשמה גם בעיני מעסיקים לא מעטים, הבוחרים לעבוד בצורה גוברת והולכת עם יותר חברות השמה.
 
ישנה גם מגמה בה חברת כח אדם הופכות לחברות השמה ומפסיקות להיות המעסיק גם מבחינה מינהלית. הן מעבירות את העובדים תהליך זריז שבו הם הופכים להיות עובדי חברה במקומות העבודה אליהם גוייסו מלכתחילה ע"י חברת ההשמה, כשזו היתה עוד חברת כח אדם.