header
ביטוח משכנתא – כך עושים זאת נכון.
 
ביטוח משכנתא הוא אחד הדברים הנכונים והמועילים ביותר שנעשו, על מנת לאפשר לכמה שיותר לווים לקחת משכנתא מצד אחד בלא חשש לאבד את הנכס בעקבות היווצרות מצבים מצערים המונעים אפשרות לתשלום המשכנתא ולבנקים או למוסדות המעניקים משכנתאות לקבל בטחונות איכותיים לכספם מצד שני. ביטוח המשכנתא כולל שני מרכיבים – ביטוח מבנה וביטוח חיים. ביטוח המבנה מבטיח שיקום שלו בעקבות פגיעה רצינית בו, כמו גם תיקונים רבים במבנה במהלך חיי הביטוח. ביטוח החיים מונע הפקעת הרכוש מהמשפחה או מהילדים, בעקבות פגיעה או מוות של המפרנס העיקרי, משלם המשכנתא. ישנם רמות שונות של ביטוח, חלקן כוללות גם ביטוח נכות או אבדן כושר עבודה, באופן זמני או לצמיתות. תמציתו של עניין – נטילת משכנתא מחייבת רכישת פוליסת ביטוח משכנתא, משמע ביטוח חיים וביטוח מבנה, פוליסות המומלצות ממילא לכל אדם באשר הוא.

ביטוח משכנתא - ברירת המחדל מול פוליסות מתחרות.
 
עד לפני כעשור היו הבנקים המבטחים העיקריים של המשכנתאות, מה שגרם לכך שהבנקים נטלו ממשלמי המשכנתאות סכומים מופקעים עבור ביטוח משכנתא. הדבר השתנה, כאשר למשחק נכנסו גם חברות ביטוח נוספות שהציעו את אותם ביטוחים במחירים נמוכים בהרבה.
כיום פתוחה בפני נוטלי המשכנתאות האפשרות לבטח את עצמם בחברות שונות, כאשר כל אחת מהחברות הללו מציעה פוליסת ביטוח איכותית במחיר הנמוך באורח משמעותי מהמחירים בבנקים. המבוטח יכול לרכוש חבילת ביטוח משכנתא סטנדרטית, והוא יכול וצריך גם לדרוש הרחבות שונות, שהחשובה בהם היא נושא אבדן כושר העבודה ונכות זמנית או קבועה. כמו כן ביטוח משכנתא כולל כיום גם הרחבות הנוגעות לנושא רעידות האדמה.
נטילת ביטוח משכנתא הכולל את כל הסעיפים המוזכרים לעיל מבטיחה את השקט הנפשי של נוטל המשכנתא. נטילת משכנתא לאחר חיפוש ומחקר עשויה לחסוך ממון רב בעתיד. כיום יש הצעות אטרקטיביות ומפתות, היכולות לחסוך עשרות אלפי שקלים בתמורה לחתימה אחת והעברת הפוליסה לחברה אחרת.
החיסכון נובע מחישוב שונה בין הפרמיה של הבנקים לבין חברות הביטוח האחרות, כאשר בבנקים הבסיס לפרעון הינו תמיד כל הסכום שהושקע במשכנתא ואילו החברות האחרות, רובן ככולן, מחשבות בכל פעם מחדש וכוללות אך ורק את הכספים שנותרו לתשלום בפועל.