header
 
רשת תיכונים טכנולוגיים - נעמת

 
ארגון נעמת  החל לפעול בראשית שנות ה-30 של המאה ה-20, ארגון זה ביקש לתמוך בנשים עובדות. התמיכה המרכזית היא יצירה של מסגרות משגיחות ומלמדות על ילדי הנשים העובדות. רשת החינוך של הארגון כוללת מעונות יום ותיכונים טכנולוגים. במהלך השנים עם התגברות המהפכה הפמיניסטית והתחזקות המדינה הגבירה הרשת את פעילותה והסתעפה לכל הארץ.
המטרה של הרשת היא טיפוח התלמידים תוך מענה פרטני לקושיי ולצרכים הרגשיים של כל תלמיד.
התיכונים הטכנולוגיים ברשת משרתים את כלל המגזרים באוכלוסייה. תיכון טכנולוגי מאפשר לכל תלמיד לקבל תעודת הכשרה טכנולוגית ובמקביל לצבור יחידות לקראת בגרות מלאה. הלימוד נעשה בקבוצות קטנות כך שההתאמה תהיה פרטנית.
רשת נעמת  ייחודית בכך שיש לה תוכניות לימוד שהיא עצמה מתכננת. תלמיד ברשת הלומד בתיכון טכנולוגי מקבל תמיכה ממרכזי למידה ואבחון וממועצת התלמידים. התלמיד יכול להשתתף בפעילות חברתית מגוונת, סדנאות מניעה והכנה לחיים עצמאיים.