header
הדפסות על חולצות
 
 

 

ויכוח ארוך שנים מתקיים בנוגע לתלבושת האחידה בבתי הספר במדינת ישראל. המצדדים בתלבושת האחידה גורסים שהאחידות בין התלמידים חשובה. במיוחד בימינו בהם האופנה משתנה מקצה לקצה בכל תקופת זמן קצרה חשוב לשמור את בית הספר מחוץ לאותו מרוץ חסר היגיון. לא לכל הורה יש את המשאבים הדרושים לקניית מותגים לילדיו ולכן על מנת לא ליצור מצבים של אי נעימויות וחוסר שוויון בין ילדים יש חשיבות לתלבושת האחידה. המתנגדים לתלבושת האחידה טוענים שהיא מחזירה את מערכת החינוך לשנות החמישים. לדבריהם לכל ילד יש את האישיות המיוחדת לו. ולכן אסור לנו כהורים ולבית ספר כמוסד חינוכי לבטל את הביטוי העצמי של התלמידים.

למרות הויכוחים החל משנת הלימודים הנוכחית הוחזרה התלבושת האחידה אל בין כותלי בתי הספר בישראל. מהשנה הדפסות על חולצות של להקות רוק לא יהיו חלק מהנוף במסדרונות בתי הספר. אותן יחליפו חולצות בצבעים אחידים עם הדפסות של שם וסמל בית הספר. התלבושת האחידה נבחרת בכל בית ספר בשיתוף מועצות התלמידים. בבית הספר בוחרים בעיצוב והגוון של התלבושת. חלק מהעיצוב כולל הדפסות על חולצות בית הספר. הדפסות על חולצות בית הספר מורכבות משם בית הספר וסמלו. הדפסות על חולצות בית הספר יוצרות את אותה אחידות ושוויוניות עליה מדברים במשרד החינוך.

היום לא מדובר על התלבושת האחידה של שנות החמישים. היום החולצות מעוצבות בצורה שונה והצבעים שלהן לא מזכירים את הצבעים של פעם. הגזרה של החולצות היא אחרת וגם ההדפסות על החולצות נראות טובות בהרבה. הדפסות על חולצות בית ספר היום הן הדפסות טובות בהרבה ממה שידענו לפני עשרות שנים. החולצות מחזיקות זמן רב בהרבה וההדפסות אינן מתקלפות או דוהות. הדפסות על חולצות של סמלי בתי הספר עוזרות למוסדות החינוך לקיים את חוקי המדינה ותורמות רבות לאווירה הלימודית והחינוכית.