header
קרנות השתלמות
 
קרן השתלמות הינה סוג של תכנית חסכון טווח של 6 שנים כאשר בתכנית חיסכון הזאת, העובד והשכיר מפרישים כסף לקרן על בסיס חודשי כמובן ביחס לגובה השכר של העובד. לא רק לעובדים יש קרנות השתלמות, ישנים עוד סוגים של קרנות השתלמות, בין היתר למורים ולחרי קיבוץ גם כאשר לכל אחד מהם התנאים של הקרן שונים זה מזה.
לא כולם יודעים זאת אך היתרונות של קרנות השתלמות הם בין היתר שהכסף שהמעסיק מפריש לקרן הוא פטור ממס עד לתקרת מס מסויימת. דבר זה מהווה יתרון על מגוון תכניות חיסכון אחרות שקיימות בשוק, בין היתר בגלל שהתכנית חיסכון הזאת גדלה ככל ששיעור המס שחל על העובד עולה.
כיצד זה מתפרש? במדרגת המס העליונה שעל העובד חלה מס של 50% בתוספת של ביטוח לאומי ומס בריאות של 10.38%, כל שקל שמופקד בקרן עצמה הוא שקול ליותר משנתיים וחצי בברוטו והרווח שנצבר.

סוגי קרנות השתלמות
בישראל ישנם יותר מחמישים סוגים של קרנות השתלמות כאשר הקרן השתלמות הגדולה ביותר  היא "קה"ל" ואחריה כנרת. עוד קרנות בולטות הן של איגודים מקצועיים ושל בנק מזרחי.

האם אפשר להחליף את הקרן השתלמות?
כיום ניתן להעביר את הקרו התשלמות לקרן חדשה בלי לאבד את הוותק הקיים בקרן השתלמות.

אז מה עדיף, קרן השתלמות או קרן פנסיה?
אי אפשר להשוות בין קרן פנסיה וקרן השתלמות שכן לכל אחד מהם יש יתרונות ייחודיים משלו ויתרונות מס משלו, בכל מקרה עדיף להשתמש בשני המסלולים הללו ביחד אפילו.