header
חיפוש עבודה ללא ניסיון
 

 
רבים ממחפשי העבודה בישראל מוצאים את עצמם במצב מתסכל של חוסר אונים, עקב התעקשותם של מקומות עבודה על ניסיון תעסוקתי בתחום המדובר, ללא קשר לכמות התארים ואיכות ההשכלה המוצגת בקורות החיים.
אולם ישנן משרות אשר בהן חיפוש עבודה ללא ניסיון אינו חיסרון יכול להיות חיפוש מוצלח; לאחרונה ישנה מגמה בה מעמדם של עובדים ללא ניסיון עולה בעיני המעסיקים הפוטנציאליים; מעסיקים בתחומים ספציפיים יעדיפו עובד ללא ניסיון מאשר עובד בעל שנות ניסיון רבות בתחום.
 
למגמה זו יכולות להיות כמה סיבות עיקריות:
-          שחיקה: ישנם תחומים, כמו למשל שירות ומכירה, שבהם העבודה שוחקת מאוד, ללא קשר לכמות ההטבות אשר ניתנת לעובד. דווקא במשרות מעין אלה יעדיף המעסיק להשקיע משאבים בהכשרת עובד רענן וחדש בתחום שאינו מנוסה מקצועית, מאשר לקבל לעבודה עובד שאומנם יודע את המלאכה על בוריה, אך השחיקה אצלו תבוא לידי ביטוי הרבה יותר מהר יחסית.
-          גיל: בעבודות מסוימות ישנה העדפה ברורה של עובדים בשכבת גיל צעירה, אם בגלל אופי יחסי האנוש בארגון ואם בגלל התרבות הארגונית בו. ישנם מישרות שבהן המעסיק יעדיף לקבל לעבודה צעירים מכיוון שלהם יש את היכולת הכי טובה לתקשר במסגרת עבודתם, לדוגמא: בקייטנות לילדים קטנים מעדיפים להעסיק תיכוניסטיות כמדריכות, אם בגלל הסבלנות לילדים קטנים ואם בגלל הניסיון העכשווי שהן צוברות במסגרות כמו תנועות נוער.
-          מישרות זמניות: ישנם סוגים של מישרות זמניות, כמו למשל מישרות אדמיניסטרטיביות סטודנטיאליות, שבהם מדובר בפרויקטים לתקופה קצובה. במקרים אלה הדרישות הן מאוד פשוטות ולכן חיפוש עבודה ללא ניסיון יניב פירות במקרה של מציאת משרה מסוג זה.