header
הדפסות חולצות
 
 

 
הדפסות חולצות נפוצות מאוד בכל רחבי העולם המערבי. תחום נרחב ביותר של הדפסות חולצות הוא תחום המזכרות לתיירים. בישראל התחום הזה מפותח מאוד בעיקר באזורי התיירות וביניהם צפון הארץ, ת"א ואילת. כמו כן הדפסות חולצות לתיירים נפוצות מאוד באזורי התיירות הנוצרית בארץ דוגמת: ירושלים ונצרת.

תיירים רבים שמגיעים למדינת ישראל מעוניינים להביא ליקיריהם מזכרות ממדינת ישראל. התיירים מרבים לקנות חולצות מודפסות עם תמונות של הערים המרכזיות והמקומות החשובים בהן. כאשר בעיקר מדובר על חולצות עם תמונות של ירושלים ות"א. לדוגמה חולצות עליהן מודפסות תמונות של כיפת הזהב או הכותל. כחלק מהמאמץ השיווקי של מדינת ישראל מבוצעות הדפסות חולצות רבות עם כיתובי אהבה למדינה. חולצות אלה חביבות מאוד על יהודי העולם שבאים לבקר בארץ הקודש.

בארץ יש גם תיירות נוצרית מסיבית ביותר. תיירים שמגיעים לביקור במקומות הקדושים לנצרות בעיקר בירושלים, בגליל וסביב הכנרת. מדובר על תיירים שבאים בעיקר לביקורים בכנסיות ואתרים אחרים שקדושים לנצרות. הדפסות חולצות לתיירים הנוצרים זה עסק מכניס ביותר. הדפסות חולצות עם תמונות של כנסיות ומקומות קדושים לנצרות יכולות להכניס כסף לא מבוטל מהתיירים. החולצות נמכרות בעיקר בדוכנים שנמצאים בריכוזי התיירות הגדולים, למשל באזור כנסיית הבשורה בנצרת.