header

ביטוח דירה - סוגי פוליסות לביטוח דירה

 

oldwww.fuw.edu.pl      

בישראל קיימים שני סוגי עיקריים של פוליסות לביטוח דירה:
1. פוליסת מקיף או אש מורחב
2. פוליסת כל הסיכונים

1. פוליסת מקיף או אש מורחב: פוליסה זו מאופיינת בכך שהיא נותנת כיסוי אך ורק לנזקים הרשומים בפוליסה במפורש.

2. פוליסת כל הסיכונים: פוליסה זו נרחבת, בד"כ, מפוליסות מהסוג הקודם. פוליסה זו מקנה כיסוי לכל המקרים פרט לאלו המוזכרים בפוליסה כמקרים שהפוליסה לא מכסה. היתרון הבולט של פוליסה זו מן הצד של המבוטח הינה כי כאן אין צורך "לשבור את הראש" על כל המקרים האפשריים. כל מקרה , גם כזה שלא חשבנו עליו, יהיה מכוסה אלא אם הופיע ברשימת החריגים בפוליסה. מומלץ, לכן, לקרוא בעיון את הפרק בפוליסה המתאר מה היא אינה מכסה.
 
לדוגמה: רהיט (כמו נברשת) הנופל מגובה על רהיט אחר. בביטוח כל הסיכונים האירוע הזה מכוסה כיוון שסביר שלא היתה חריגה לגביו בפוליסה. בביטוח המקיף האירוע אינו מכוסה. שם, לשם קיום כיסוי, היה צריך שיהיה רשום במפורש כי הארוע מכוסה. במידה ולא מוזכר סוג זה של נזק לא נוכל לתבוע פיצוי.
מסיבה זו יקרה פוליסת כל הסיכונים בערך ב 10% מפוליסת הביטוח המקיף.

הפרקים המופיעים בפוליסת ביטוח דירה:

פרק 1 - ביטוח המבנה כולל ציוד המחובר דרך קבע לקירות, כגון:כיורים, אמבטיה, מזגן.
פרק 2 - ביטוח התכולה כולל את כל תכולת הדירה ובנוסף, הרוכש פרק זה מקבל כיסוי לביטוח צד ג', אחריות מעבידים.
פרק 3 - ביטוח רעידת אדמה ונזקי טבע.
פרק 4 - ביטוח צד ג' למי שרוכש את פרק המבנה בלבד.
פרק 5 - שירותים נלווים:
פרק זה כולל את השרותים הבאים:
שירות אחזקה ותיקון למכשירי חשמל ביתיים.
שירות תיקון נזקי מים וצנרת
‎שירות תיקון למחשב הביתי
שירותי חירום לבית ושירותים וטרינריים
שירותי עזרה ראשונה לטיפולי שיניים
שירות חוות דעת רפואית שנייה - "Second Opinion"
שירותי "ביקור רופא"
שירות "גג יבש"- לטיפול ברטיבות מהגג, לגרים בקומה העליונה

 
 


דף זה משתף פעולה עם:
הלבשת בובות