header
אספקת שרות אחסון דירה כהכנסה נוספת
 

אם הינכם בעלי מחסן או שטח כלשהו המתאים לאחסון דירה והנכם מעוניינים בהכנסה נוספת אנו ממליצים לכם לשקול את האפשרות להשכיר את המחסן שלכם לאחסון תכולת דירה של אנשים שזקוקים לזה.
 
אז מה זה בעצם אחסון דירה?
 
אחסון דירה זהו תחום שמתפתח בשנים האחרונות בישראל (באיחור אופייני אחר מדינות אירופה) ומספק אחסנת תכולת דירה לאנשים שזקוקים לעזוב את דירתם לתקופה או כל מקרה בו אדם זקוק לשטח אחסון למספר חודשים עבור תכולת הדירה וכלי הבית שלו או לכל מקרה אחר או דומה.
 
חברות הובלות רבות בארץ כבר מספקות את השירות ואם יש לך מחסן לא בשימוש תוכל גם אתה להציע אותו להשכרה עבור המעוניינים באחסנת תכולת דירה. במחסן אחד ניתן עקרונית לאחסן כמה דירות כך שלעיתים זה יכול להשתלם אף יותר מהשכרת המחסן כמות שהוא בשלמותו.
 
השוק של שרותי אחסון דירה הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות ואנו עדים לתופעה שיותר ויותר אנשים זקוקים לאחסן את תכולת הדירה שלהם במחסן אמין לתקופת מה. אמנם חברת הובלות מספקת בחבילת שירות אחת גם את האחסון וגם את הובלת החפצים אך במקרים מסוימים יש לקוחות שלא מעוניינים בהובלה ורק זקוקים לשטח האחסון. את הלקוחות הללו אתה כבעל מחסן צריך לאתר ולהציע להם לאחסן את חפציהם אצלך.
 
אפשר לראות את הנושא של אחסון תכולת דירה כמו השכרת רכב לטווח קצר. מדובר בשכירות לטווח קצר של שטח ולכן מחיר השכירות יקר יותר מאשר השכרות לטווח ארוך וממילא גם משתלם יותר למשכיר.