header
התאמה מקצועית
 


בשוק העבודה הקיים כיום, כאשר ישנה תחרות על כל מישרה, מטרתם של מועמדים ומחפשי עבודה רבים היא למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום באישיותם ובעצם לשחק על הצדדים החזקים ביותר באישיות שלהם. דרך בדוקה ומוכחת לגילוי תכונות אלה הוא מבחני התאמה מקצועית הסורקים את תכונות האופי הבולטות באישיות של המועמד ו"מסמנים" לו מהו הכיוון התעסוקתי הנכון מבחינתו כדי למצות את מלוא היכולת שלו ואף ליהנות מכך.
  
במשך התהליך ממקדים את המועמד בצורה כזאת שיתבהר לו התחום הספציפי שבו ישנה הסבירות הגבוהה ביותר שיצליח; לדוגמא, מאפיינים כמו "אסרטיבי", "בעל כח שכנוע", מתאימים ביותר לאיש מכירות ופחות לאיש העוסק בעבודה משרדית; לעומת זאת -  מאפייני אישיות בולטים כדוגמת "דייקן", "יכולת  חשיבה לוגית" יתאימו יותר לכלכלן או מתכנת.
 
אין זה סוד כי התאמה מקצועית קשורה קשר ישיר להעדפות הידועות ממילא של המועמד; אדם שאינו מיומן במשא ומתן ובשכנוע אנשים יתאים פחות לתפקידים מכירתיים הכוללים מקח וממכר, אך אין זה מן הנמנע שהוא יוכל להיות קופירייטר מצליח בגלל חשיבתו השיווקית ורעיונותיו המקוריים. מועמד שסולד מעבודה פיזית כמו עבודת בניין או צביעה וטייחות, יוכל לגלות לאחר תהליך ההתאמה המקצועית כי דווקא מקצוע הבישול מתאים לו ביותר, למרות שהוא כרוך בלא מעט עבודת ידיים ולעתים מלכלך הרבה יותר מעבודות בנייה.
 
לאחר שמתבהרת התאמה מקצועית של מועמד, ניתן לומר שזהו עבורו  סוג של חותמת המאשרת את מה שלא היה בהכרח ברור בשלב קודם – ומכאן, כאשר המועמד יודע מהי ההתאמה המקצועית האופטימאלית מבחינתו – השלבים הבאים קלים יותר בדרך למציאת עבודה או להסבת מקצוע.