header
שיתוף מועדפים / Social Bookmarking בעברית - קל ופשוט ב g1948.com .
 
  שתף את המועדפים שלך (קישורים לבחירתך) או עקוב אחר אחרים המשתפים את הקישורים המועדפים שלהם.
 
לרישום לשיתוף מועדפים - Social Bookmarking בעברית והתחלה מיידית – לחץ כאן
נושאי עזרה נוספים המופיעים בדפים אחרים: הקמת קישורים אישיים


homepage-with-favorite-in-clowd.jpg 
על מנת לשתף קישורים עליך להיכנס למצב מתקדם ממסך ניהול קישורים אישיים.  סדר הפעולות : הדף הראשי של הפורטל -> לחיצה על נהל את הקישורים שלך (וכניסה למערכת אם אינך רשום) -> לחיצה על שיתוף וניהול מתקדם -> לחיצה על שיתוף וניהול קישורים מתקדם
 

portal-before-log-favorites-in-the-cloud.jpg
שיתוף מועדפים
 
במסך שיתוף וניהול קישורים מתקדם תוכל
  • לבחור אילו קישורים או נושאים שלמים לשתף
  • לנהל את רשימת הנושאים שלך
personal-links-and-sharing_AdvancedManagement.jpg
 
על מנת לעקוב אחר משתפי קישורים ( מסטרים) יש להיכנס למסך חיפוש מסטרים .

portal-switchboard-SearchOfMasters.jpg
 
גם אם אתה לא מכיר את המסטר אחריו הנך מעוניין לעקוב, תוכל לבצע חיפוש ריק ולראות את כל המסטרים המשתפים כעת קישורים. במסך תוצאות החיפוש תוכל ללחוץ על מסטר נבחר וכך ולעקוב אחריו.  עם החזרה למסך הבית תוכל לראות בנוסף לקישורים האישיים שלך גם את הקישורים ששיתפו מסטרים אחריהם אתה עוקב
 
כיצד מתבצע שיתוף קישורים רק לעוקבים מורשים ?
 
מסטר המעוניין לשתף את הקישורים רק עם עוקבים שקיבלו את רשותו יכול לעשות זאת ממסך : ניהול פרטיך כמשתף קישורים (מסטר) אליו ניתן להגיע גם כן ממסך השליטה המתקדם:

הרשאת שיתוף
  
ואז במסך המתקבל לסמן את הדרישה לאישור כל עוקב
 
אישור עוקבים
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר