header
יצירת קישורים אישיים - מועדפים בענן
 
על מנת ללמוד על היתרונות והתועלות בשימוש בקישורים אישיים / מועדפים בענן - לחץ על הקישור ל : מועדפים בענן חינם בפורטל g1948.com – התועלת הממשית שלך

נושאי עזרה נוספים המופיעים בדפים אחרים: שיתוף מועדפים
 
על מנת להגדיר קישורים אישיים / מועדפים בענן של פורטל הקישורים הגרפי - g1948.com פעל/י נא לפי השלבים הבאים
 • כניסת משתמש חדש

קישורים אישיים
הקם נא משתמש חדש במסך הרישום אליו מגיעם ע"י לחיצה על "נהל את הקישורים שלך" מהדף הראשי של הפורטל
מועדפים
 • הקם ונהל קישורים במסך ניהול הקישורים. כל שינוי או תוספת שתבצע יופיעו אח"כ על דף הבית של הפורטל בכניסה האישית שלך. יש לשים לב שיש ללחוץ על לחצן שמור לשם שמירת שינויים או עדכונים. בגרסה מסוימת של מסך הניהול הופיע לחצן "הוספת חדש". יש לשים לב שלחצן זה משמש להתעלמות ממה שהכנסתם במסך והתחלת עבודה על קישור חדש.
 ניהול מועדפים
 • ניתן לראות את השדות הבאים במסך הניהול
  • כתובת האתר : זהו שדה הכתובת האמיתית, או ה URL. מובן שזהו שדה חובה כיוון שכך יידע הפורטל לאן להפנות כשלוחצים על קישור אישי
  • שם האתר: למרות ששדה זה הינו רשות - מומלץ להקליד ערך אם יש שם לאתר השונה מה URL או שיש לכם הערה קצרה שתזכיר לכם משהוא לגביי האתר המועדף הזה.
  • נושא :  למרות ששדה זה הינו רשות, שימוש בו יאפשר לכם להנות ממלוא העוצמה של ניהול מסודר של מועדפים בענן. ברירת המחדל (אם לא משנים) הינה : הקישורים שלי. אם הקמתם כבר נושאים תוכלו לדפדף ולבחור נושא שהקמתם בעבר. אם לא הקמתם או שיש צורך בנושא חדש שאינו ברשימה תוכלו להוסיפו בשדה : שם נושא שאינו ברשימה.
  • דרושה סיסמה: באם תסמנו את השדה , אזי הפורטל לא יאפשר מעבר לקישור הזה מדף הבית ללא הקלדה של הסיסמה המשמשת לניהול הקישורים. זה שימושי מאוד לאלו המשתמשים בפורטל במקום עבודה או מקום ציבורי אחר ומידי פעם עוזבים את המחשב כאשר הדפדפן נשאר עובד עם יוזר פעיל בפורטל
  • למבוגרים בלבד: ע"י שדה זה ניתן ליצור מידור (הפרדה) בין קישורים המתאימים "לכולם" (כולל עמיתים בעבודה, בני משפחה וכו') לאלו אשר אתם רוצים לשמור למצב של גלישה פרטית שלכם בפורטל. קישור שסומן "למבוגרים בלבד" לא יופיע על מסך הקישורים האישיים של הדף הראשי של הפורטל, אלא אם סימנתם בזמן הכניסה "בכניסה זו הראה גם קישורים שסימנתי למבוגרים בלבד"
  • בסיום ההגדרות יש ללחוץ על "שמור" (לחצן "הוספת חדש" משמש למשהו אחר כפי שכבר הוסבר)
after-favorite-was-added 
  בסיום הכנסה או עדכון קישור(ים) תוכל ללחוץ על חזור לדף הבית ואז תראה בדף הראשי של הפורטל את הקישור(ים) האישיים שלך. יש לך מועדפים בענן ! תוכל להנות מכל היתרונות של שימוש חכם באינטרנט ואחסון מרכזי של מועדפים, פעם אחת לכל המכשירים וללא תלות בסוג המכשיר.

homepage-with-favorite-in-clowd
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר