header
 
הצהרת פרטיות אתרי קבוצת מיינפריים סיסטמס בע"מ

בכל אתרי חברתנו וכן בפרסומים שלנו במדיות (לרבות בגוגל ובפייסבוק) אנו מקפידים לשמור את המידע של המתעניינים והלקוחות לשימוש חברתנו ושותפינו העיסקיים למטרות מסירת מידע ושיווק רלוונטי בלבד. חברתנו מקפידה על הוראות החוק בכל הקשור למידע האמור. בכל מקרה לקוחות רשאים להיגרע מרשימות או מאגרים, לרבות הסרה מרישום לניוזלטרים ועדכונים אחרים מחברתנו.